Corega Bio Antibakteriální tablety 30 ks

Corega Bio Antibakteriální tablety 30 ks

Výrobce: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Typ: Zdravotnický prostředek
SUKL: 0000000
PDK: 3385672

* Cena obvyklá se může v jednotlivých lékárnách lišit

Vaše cena s DPH:
99
3,30 Kč / 1 tableta
Cena obvyklá:109
Ušetříte:9.2%
kusů
Skladem
Popis:

Čistící tablety na zubní náhrady ničí bakterie způsobující zápach, mají dezinfekční účinek, odstraňují zbarvení umělé zubní náhrady. Nemají negativní vliv na materiál protézy.

Složení:  Sodium bicarbonate, Citric acid, Potassium caroate (Potassium monopersulfate), Sodium carbonate, Sodium carbonate peroxide, TEAD, Sodium benzoate, PEG-180, Sodium lauryl sulfoacetate, Subtilisin, PVP/VA Copolymer, Aroma, CI 42090, CI 73015.

Návod k použití:

  • Vložte tabletu COREGA do takového množství teplé (ne horké) vody, které bude stačit na ponofiení celkové nebo částečné zubní náhrady nebo snímatelného můstku.
  • Zubní náhradu vložte do připraveného roztoku a ponechejte ji v lázni  po dobu 15 minut. Je možné v ní náhradu nechat i přes noc.
  • Pro dosažení maximálního efektu náhradu ještě vyčistěte speciální čisticí pastou bez brusných částic. Zbylý roztok ihned po použití vylijte.
  • Náhradu dobře opláchněte pod tekoucí vodou.

Upozornění:
Nevkládejte tablety do úst ani ústa vzniklým roztokem nevyplachujte. Roztok nepijte ani nepoužívejte jako ústní vodu. Nedotýkejte se úst ani očí poté, co jste manipulovali s tabletou nebo roztokem. Nepoužívejte přípravek, pokud máte alergii na některou z jeho složek. 
Tablety uchovávejte na suchém a chladném místě.

Varování:
Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje Subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití: Volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při podráždění: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal do koše.

Balení: 30 tablet

Zdravotnický prostředek

Výrobce: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Typ: Zdravotnický prostředek
Cena obvyklá*:
109 s dph
Vaše cena:
99 s dph
SUKL: 0000000
PDK: 3385672
počet kusů